Kontrola brzdové kapaliny za pouhých 65,-Kč

Zaváděcí sleva 30,-Kč, na kontrolu brzdové kapaliny.

Kvalita brzdové kapaliny je mnohdy velice opomíjena. Proto jsme pro Vás připravily novou službu. Zkontrolujeme na počkání kvalitu brzdové kapaliny ve Vašem vozidle. Popřípadě Vás objednáme na výměnu brzdové kapaliny. Výměnu brzdové kapaliny provádíme na speciálních přístrojích značky ATE.

 

SERVISNÍ DOPORUČENÍ
● Výrobci automobilů zpravidla doporučují výměnu brzdové kapaliny ve lhůtě od 1 do 3 let. Záleží na kvalitě
brzdové kapaliny a provozních podmínkách. Není-li takové doporučení k dispozici, pak se obecně výměna
běžné kapaliny provádí ve lhůtě do 2 let.
● Nutné je striktní používání kapaliny výrobcem vozu předepsaného typu a DOT
třídy.
● Nedoporučuje se míchat různé brzdové kapaliny. Jen v případě nutnosti se míchají vzájemně odpovídající
typy a třídy.
● Pro výměnu brzdové kapaliny a odvzdušnění celého systému se doporučuje použití speciálních přístrojů,
tedy tzv. plniček brzdové kapaliny s odsávacím zařízením. Výměna je kvalitnější, rychlejší a i čistší.
● Včasná výměna brzdové kapaliny zásadně ovlivňuje bezpečnost provozu.

 

30.01.2014